top of page

SHOWS

3/2 2024

"Appreciation Vol.1" Tyrone Hashimoto| CREATIVE SPACE HAYASHI | Chigasaki-City

Kanagawa, Japan

3/8 2024

"Quiet Energy" Tyrone Hashimoto & Miho Usuda | The Glee | Kagurazaka Shinjyuku-ku Tokyo, Japan

3/30 2024

Lakeside Struttin' Band | Naruse "Crop" | Tokyo,Japan

4/26 2024

Lakeside Struttin' Band | KOCHIJOJI PIANOHALL"SOMETIME" | Tokyo,Japan

bottom of page